Urmatoarea sectiune are rolul de a va usura parcurgerea prezentului document si intelegerea corecta a termenilor specifici. Prezenta Politica de Confidentialitate se completeaza cu Termeni si Conditii.

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si  de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”) este aplicabil in toate statele membre ale Uniunii Europene completandu-se, la nivel national, cu dispozitiile Legii nr. 190/2018 privind aplicarea GDPR.

 1. Identitatea si datele de contact ale operatorului

Nutrimetrics SRL, cu sediul in Orasul Voluntari, Strada Serban Cantacuzino nr. 55, vila 9A, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/409/2019, CUI: 40866287, in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.nutrimetrics.ro, respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza site-ul web („Nutrimetrics”)

In acest sens, operatorul depune toate eforturile pentru a se asigura ca informatiile care sunt introduse in bazele interne de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime, in conformitate cu prezenta politica de confidentialitate.

In cazul in care Clientul are intrebari sau solicitari cu privire la politica de confidentialitate, ne poate contacta la adresa de e-mail a responsabilului cu protectia datelor: office@nutrimetrics.ro.

 1. Drepturile utilizatorilor site-ului

In masura in care dispozitiile legale aplicabile unei anumite circumstante nu prevad altfel, persoanele vizate care interactioneaza cu site-ul www.nutrimetrics.ro au urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de informare si acces: inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Portabilitatea datelor completeaza dreptul de acces.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul la depunerea unei sesizari la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in situatia in care persoana vizata, in urma contactarii si formularii de solicitari catre operator, apreciaza ca nu ii sunt respectate drepturile legale in legatura cu prelucrarea datelor.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211
+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Pagina de internet: www.dataprotection.ro
 • Dreptul de a sesiza instanta judecatoreasca competenta.

In ceea ce priveste exercitarea drepturilor recunoscute persoanelor vizate, solicitarile pot fi transmise la adresa de e-mail  office@nutrimetrics.ro.

 1. Datele colectate de Nutrimetrics

Datele necesare de la Client la achizitionarea unei diete comerciale sau personalizate sunt: (1) dieta comerciala: numele si prenumele, email, varsta, greutatea, inaltimea, precum si orice alte informatii privind stilul de viata al Clientului; (2) dieta personalizata: numele si prenumele, email, varsta, greutatea, inaltimea, precum si orice alte informatii privind stilul de viata al Clientului; (3) consultatie gratuita telefonica: numele si prenumele, numar de telefon, adresa de e-mail; (4) consultatie nutritionala online : numele si prenumele, adresa de e-mail, varsta, greutatea, inaltimea, precum si orice alte informatii privind stilul de viata al Clientului; (5) consultatie pshihoterapie online: numele si prenumele, adresa de e-mail, numar de telefon.

Datele de plata: Nutrimetrics prelucreaza datele pentru platile efectuate de catre Clienti, desi pentru acest scop este folosit un procesator de plati – Netopia.  Datele cerute in acest scop sunt: numarul cardului de debit sau de credit, numele titularului, data de expirare si codul de securitate.

Datele de facturare: va solicitam si cateva date pentru facturare, cum ar fi: numele si prenume, adresa de domiciliu.

Datele colectate automat:  fata de datele mentionate anterior, printre alte informatii, colectam automat, prin intermediul dispozitivelor „cookies” si a altor metode si servicii, un set de date care ne permit sa stim cu precizie cum foloseste Clientul platforma/site-ul precum: tara, data si ora vizionarii.

In plus, fata de aceste informatii, colectam si alte date precum IP-ul, adresa, browser-ul pe care il foloseste Clientul pentru acces si versiunea acestuia, limba, sistemul de operare al dispozitivului.

Datele colectate atunci cand Clientul doreste sa primeasca oferte si informari cu privire la serviciile oferite/promotii etc. (newsletter): nume si prenume, adresa de email.

Pentru utilizatorii abonati la newsletter care nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de email, este necesara trimiterea unui email la adresa: office@nutrimetrics.ro iar datele persoanei vizate vor fi sterse din evidentele operatorului. In egala masura, persoanele vizate se pot dezabona de la newsletter accesand link-ul specific de opt-out din continutul fiecarei comunicari de marketing.

 1. Scopurile si temeiurile legale ale preclucrarii.

Nutrimetrics prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin intermediul www.nutrimetrics.ro in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

 • In baza consimtamantului persoanei vizate, pentru transmiterea de newsletter/comunicari e-mail exprimat fie prin completarea campului specific de abonare la newsletter, fie prin bifarea optiunii specifice pentru comunicari de marketing;
 • in vederea efectuarii demersurilor necesare la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
 • in interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru a intelege nevoile si asteptarile clientilor si pentru imbunatatirea serviciile oferite;
 1. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

Nutrimetrics nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului/platormei Nutrimetrics, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite/operatori (contabilitate, juridic, medicina muncii etc. ) carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra impreuna cu Nutrimetrics ori in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a Nutrimetrics/a angajatilor/contractorilor/partenerilor acestuia.

Nutrimetrics impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

Totodata, Nutrimetrics acorda acces la datele cu caracter personal angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor (persoane imputernicite/operatori), doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai Nutrimetrics care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

Datele cu caracter personal ale clientilor sunt retinute pe o perioada de pana la 10 ani (in functie de scopul colectarii datelor personale- uneori, incheierea unui contract).

 1. Modificari ale politici de confidentialitate

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate sau daca vor interveni schimbari legislative sau de alta natura care vor impacta prezenta Politica de confidentialitate, Nutrimetrics va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate.

Orice intrebari/solicitari privind protectia datelor pot fi transmise la adresa de e-mail: office@nutrimetrics.ro